فرم ثبت نام کارآموز

اگر به دنبال کسب تجربه در حوزه زیست فناوری و کارآفرینی هستید، لطفا رزومه خود را برای ما ارسال کنید.

آپلود فایل
آپلود رزومه

برای همکاری با زیست بنیان یکی از موارد حقیق یا حقوقی را انتخاب کنید

ارتباط با ما