فرم ثبت نام منتور


اگر توانایی هدایت و پشتیبانی از تیم های نوپای حوزه زیست فناوری را دارید، لطفا فرم زیر را پر کنید.

بارگذاری عکس
آپلود عکس
آپلود فایل
آپلود رزومه

 

برای همکاری با زیست بنیان یکی از موارد حقیق یا حقوقی را انتخاب کنید

ارتباط با ما