دایره سبز آسمان

تاریخ تاسیس

۱۳۹۸

وضعیت تیم

توقف فعالیت

حوزه فعالیت

جلبک

دایره سبز آسمان

دایره سبز آسمان در اواخر سال 98 و با هدف ارزش افزایی از جلبک و استفاده از آن جهت تصفیه هوای شهری شکل گرفت. این تیم علی رغم تلاش‌ بنیان گذاران و دستیابی به دانش تولید بیوراکتورهای شهری و همچنین عقد قرارداد با شهرداری تهران، به علت عدم شناخت صحیح بازار در نهایت در سال 99 منحل گردید.

برای همکاری با زیست بنیان باید در یکی از حالت های زیر ثبت نام کنید

ارتباط با ما