پروتئین یاخته

تاریخ تاسیس

۱۴۰۰

وضعیت تیم

توسعه محصول

حوزه فعالیت

افزودنی‌های صنایع غذایی

زیست پروتئین یاخته

زیست پروتئین یاخته از تیم‌های نوپا موسسه زیست بنیان است که در زمینه تولید طعم دهنده‌های گوشتی در صنایع غذایی فعالیت می‌کند.

برای همکاری با زیست بنیان باید در یکی از حالت های زیر ثبت نام کنید

ارتباط با ما